slider01 slider02 slider03 slider04 slider05 slider06 slider07 slider08 slider09 slider10
Na een heerlijke vakantie is het tijd om weer "los" te gaan. 
Komende donderdag heeft het A-orkest weer de eerste repetitie. We gaan verder waar we voor de zomervakantie mee zijn gestopt. 
Een aantal buitenoptredens staan op het programma; een feestelijk concert op Camping Heida komende zondag. Dit ter gelegenheid van hun jubileum. Een week later, donderdag 27 augustus, is Excelsior te zien en te horen tijdens de optocht in Ouwsterhaule. De optocht start om 19.00 uur.   
Na deze optredens is het tijd voor andere muziek en gaan wij ons opmaken voor het Jubileumconcert in De Oerdracht op zaterdag 7 november. 
Via deze site, alsook de social media, houden wij u op de hoogte met betrekking tot het programma en de kaartverkoop.

Afgelopen zaterdag heeft er een groot interview met bijzonder lid Klaas Schreur in de Zakenman gestaan. 
Voor wie het heeft gemist; via deze link is het interview in zijn geheel te lezen: 
http://www.desintnykster.nl/index.php/achtergrond/456-by-de-pinken-troch-muzyk

Wij gaan er een prachtig muzikaal seizoen van maken en hopelijk komen we u vaak tegen ! 
Jullie kennen ze natuurlijk: de échte keurslager Obe en Marijke Veldman in de Midstraat in Joure. Gedurende het hele jaar heeft deze geweldige slager een actie die voor Excelsior goed kan uitpakken:het (slagers) mes snijdt aan twee kanten.
‘t is eigenlijk heel simpel: koop deze zomer je barbecuevlees bij deze keurslager en verzamel de kassabonnen. Lever deze kassabonnen in bij de actiecommissie van Excelsior. Zij kunnen deze dan weer bij de slager inleveren om daar dan 5% van het totaalbedrag voor in ontvangst te nemen. Hoe mooi is dat!
Je mag natuurlijk ook anderen vragen om voor Excelsior te sparen! Dus: op naar de Echte Keurslager, Obe en Marijke Veldman, Midstraat 81, Joure
 
Hoe het  allemaal begon
Vandaag, 1 juli, is het precies 70 jaar geleden dat Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule is opgericht.
Om dit artikel te schrijven heb ik een goede gelegenheid om eens in de oude notulenboeken te duiken. Deze worden goed bewaard door Harm de Roo, zoon van één van de oprichters van Excelsior, Siemen de Roo. Het is even doorbijten om al deze notulen en jaarverslagen te lezen. De verslagen zijn met een sierlijke krul en kroontjespen geschreven, maar het is erg fijn om op dit archiefmateriaal terug te kunnen vallen.
 
Het eerste notulenboek begint als volgt:
“Notulen van de neutralen muziekvereniging “Excelsior” te Ousterhaule e.o.
Deze vereniging is opgericht 1 juli 1945.
Toen de bevrijdingsfeesten van mei 1945 achter de rug waren is er besloten dit corps op te richten. Etc. etc. etc.
 
Aldus geschiede. Tijdens de eerste vergadering waren er maar liefst 33 belangstellenden die zich ook allemaal als lid op hebben gegeven.
Hierna was er werk aan de winkel voor het toenmalige bestuur wat bestond uit de heren; Vis, De Roo, Veldstra, Vermaning en De Jong, want wat is een orkest zonder instrumenten? Eerst moesten de financiële middelen op orde worden gebracht. Door middel van een collecte door de dorpen, het uitschrijven van obligaties en een lening bij de Boeren Leen Bank werd er een bedrag van 3000 gulden bijeen gebracht.
Genoeg voor het aanschaffen van een compleet instrumentarium. Nu was dat instrumentarium er niet zomaar. Per post werd er gereageerd op diverse advertenties in de krant waarbij instrumenten werden aangeboden. Ook werden er prijsopgaves aangevraagd bij een heuse muziekhandel. Veelal was de aanschaf veel te duur, of anders waren de instrumenten “allemaal oude, valse dingen” zo schrijft Siemen de Roo in de notulen van 1945/1948.
Uiteindelijk is het toch gelukt om via een muziekvereniging uit Blankenham “goeie en vernikkelde” instrumenten op de kop te tikken. Uiteindelijk werd er, twee en een half jaar na de oprichting, onder leiding van dirigent Douwe Akkerman de eerste repetitie gehouden. Al het goede komt langzaam zullen we maar zeggen.
Een jaar na de eerste repetitie gaat Excelsior al naar een concours. Op tweede Pinksterdag werd er afgereisd naar Bolsward. In de vierde afdeling werd er meteen een eerste prijs in de wacht gesleept. In de jaren daarna deed Excelsior (Latijn voor steeds hoger of beter) zijn naam eer aan. Begonnen in de laagste (vierde) afdeling en zes jaar later spelend in de hoogste (super-ere) afdeling.  Nu in 2015 komt Excelsior uit in de tweede divisie, dit was “vroeger” de ere afdeling.
 
En verder  
Tot 1989 (dat is 26 jaar geleden) heeft Siemen de Roo zijn functie als secretaris ingevuld. Bijzonder dat één van de oprichters van Excelsior zo lang bestuurlijk actief is geweest bij de club. In 1990, nu 25 jaar geleden, bestond Muziekvereniging Excelsior 45 jaar. De muzikanten van Excelsior houden wel van een feestje en uiteraard werd hierbij stil gestaan.
In dat jaar is er naast een receptie en jubileumconcert, zelfs een jubileumkrant gemaakt en verspreid in het dorp.    
 
In tegenstelling tot de beginjaren van Excelsior was 1990 niet een goed concoursjaar voor Excelsior. Met slechts een tweede prijs is de vereniging op 3 maart teruggekomen uit Drachten. Dat de avond van te voren de 50ste verjaardag van toenmalig dirigent Harm van der Meer is gevierd was misschien toch niet zo’n goed idee……..
  
In alle tussenliggende jaren heeft Excelsior altijd een aantal doelen gehad, zoals o.a.: het verhogen van het ledenaantal, mooie concerten geven en de strijd met jezelf aangaan op concoursen. Er zijn in die jaren prachtige concerten gegeven in De Oerdracht in Joure met o.a. The Gents, Margriet Eshuis, het Lemster mannenkoor en Erikah Karst. Maar ook zijn er muzikale reizen geweest naar Roemenië en Duitsland (Drolshagen).
Wat we ook niet mogen vergeten zijn de opnames van twee Cd’s. In 1995 werd ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum een CD opgenomen in Sint Johannesga. In twee marathondagen werden maar liefst 12 werken opgenomen!
 
Eén van de “Hichtepunten” voor Excelsior is toch wel het behalen van de Nederlandse titel.
In 2013 werd er in De Lawei in Drachten gestreden tijdens de Open Nederlands Fanfare Kampioenschappen. Met maar liefst 86 punten kon de beker met de grote oren mee worden genomen naar Ouwsterhaule.
 
De afgelopen 70 jaar is Excelsior zuinig geweest met haar dirigenten. Slechts vier heren bestegen de bok in Ouwsterhaule:
-         Douwe Akkerman     1948 tot 1979
-         Harm van der Meer   1979 tot 2004
-         Thom Zigterman       2004 tot 2010
-         Gerben Pol                 2010 tot heden
 
Wat niet is veranderd in al die jaren zijn o.a. de zorgen om de vereniging financieel gezond te houden en de bezetting van het orkest. Maar er zijn gelukkig ook positieve zaken die niet veranderd zijn zoals de gezelligheid, saamhorigheid en er voor elkaar zijn als dat nodig is.
 
Bijzonder om te noemen is dat één van de muzikanten van het allereerste uur, Klaas Schreur, nog steeds betrokken is bij Excelsior. Tot juni 2013 heeft Schreur nog zijn esbaspartij meegespeeld in het orkest.  Na zijn actieve muzikale carrière zien we Schreur gelukkig nog regelmatig bij optredens. 

Met een groots Najaarsconcert op zaterdag 7 november in De Oerdracht in Joure gaan we onze 70ste verjaardag vieren.
Op dit moment is onze concertcommissie, samen met dirigent Gerben Pol,  druk bezig met de organisatie. Wat er precies gaat gebeuren, daar kan ik nu nog niets over zeggen, maar hou onze website en social media hiervoor goed in de gaten.
Net als vorig jaar sluit Excelsior haar muzikale seizoen af met een "vlak voor de vakantie concert". 
Nu maar hopen dat het net zulk mooi weer gaat worden als tijdens de afgelopen concerten. 
Een zomeravondconcert  in Sint Johannesga, het WIH concert in Joure en de tentdienst in Haskerhorne, stonden vorige week op de agenda. 
Op onze facebookpagina : https://www.facebook.com/ExcelsiorOuwsterhaule zijn van de concerten veel foto's te vinden. 

Het "vlak voor de vakantie concert" is op donderdag 25 juni bij de klokkenstoel in Ouwster Nijega. 
Vanaf 19.30 uur zullen het C, B en A orkest optreden. 
Het concert heeft als ondertitel "Shake it up"; er wordt gehusseld met muzikanten deze avond. 
Nieuwsgierig geworden? Zet dan uw stoel alvast klaar en wij zien u graag op donderdag 25 juni in Ouwster Nijega. 

Het laatste deel van het muzikale seizoen staat bij Excelsior altijd het teken van Zomeravondconcerten. 
Donderdag 11 juni aanstaande spelen wij op het Abe Sjipkopplein in Sint Johannesga.
Het programma zal bestaan uit lichte muziek, marsen en een aantal "klassiekers", waarbij Excelsior in een heuse Big Band opstelling zal spelen. 
Op het plein zijn geen stoelen aanwezig. Wilt u niet het gehele concert staan? Dan is het verstandig om zelf een stoel of kleed mee te nemen. 
Aanvang van het concert is 19.30 uur. 


De afgelopen weken stonden voor veel jeugdleden in het teken van studeren, studeren en studeren.
Maar liefst 20 muzikanten zijn afgelopen week geslaagd voor hun muziekexamen.

We zijn dan als vereniging ook enorm trots op :
Elementair Examen
- Jinte Bos, bugel 
- Rinze Bart de Glee, bugel  
- Rika van Willigenburg, bugel  
- Simon Jelmer de Boer, bugel  
- Femke Hooijer, bugel  
- Baukje van der Zee, bugel 
- Doutsen ten Boom, bugel 
- Ronald Hooijer, bugel  
- Janke Aaltje Wijtsma, bugel  
- Jelte Heida, bugel  
- Anke Visser, saxofoon 

B Examen 
- Anne Bos, bugel 
- Freek Harbers, trompet 
- Anne Jan Wind, trompet 
- Femke Sietsma, trompet 
- Cathlyn Sixma, saxofoon
- Jelmer Hallema, trombone

C Examen
- Geert Bos, trompet
- Anna Harbers, euphonium

D Examen
- Saskia Koelma, bugel
 
   Gefeliciteerd toppers ! 
 

De trouwe volgers van Excelsior weten dat we de afgelopen periode erg druk zijn geweest. Dit met de voorbereidingen op twee concoursen. 
Gisteren, zaterdag 18 april, mochten we voor de tweede keer aantreden in De Lawei in Drachten. Ditmaal voor de ONFK, Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. Voor de derde maal heeft Excelsior meegedaan aan dit kampioenschap. De zes orkesten die uitkwamen in de 2e divisie Fanfare hebben allemaal het werk Highland Village Dances van componist Rob Goorhuis gespeeld. 
De organisatie zoekt voor de ONFK, per divisie, een testpiece uit waarmee de orkesten met elkaar de strijd aangaan. 
Na het bondsconcours van afgelopen 28 maart gingen we dan ook vol vertrouwen verder met de punten op de i zetten. Gelukkig hadden we van de jury een aantal verbeter- en aandachtspunten gekregen waar wij zeker ons voordeel mee konden doen. 
Met iet wat gespannen gezichten betraden we, toch vol goede moed, gistermiddag om 14.00 uur het podium. Oh wat ging het allemaal lekker. Op een paar kleine punten na, was het een prachtige uitvoering. Het goede en positieve gevoel overheerste dan ook bij het verlaten van het podium. Helaas bleek de jury toch nog een flink aantal kritische noten voor ons te hebben. Uiteindelijk zijn wij als vijfde geeindigd met een puntentotaal van 83.67. Enigszinds teleurgesteld werd er nagepraat in de bar van De Lawei. Als orkest hebben we de afgelopen tijd bijzonder veel en intens met elkaar samengewerkt. In deze periode is hard gewerkt, hebben we ons met name op techniek, samenspel en articulatie verbeterd. Is het ook niet zo dat de reis minstens zo belangrijk is dan de bestemming ? 


Foto gemaakt door organisatie ONFK. 

De jeugd heeft het dit weekend erg druk gehad, er stonden namelijk twee activiteiten op de planning: Het Jeugd Sponsor Gala van de Poiesz en het Gouden Spiker Festival.
 
Na 8 weken lang heel hard munten gespaard te hebben, mochten we vrijdagavond 10 april het eindresultaat ophalen. Het was tijd voor het Jeugd Sponsor Gala, waar de cheques uitgereikt werden. Voordat dit gebeurde, konden we genieten van optredens van O’g3ne, Monique Smit & Tim Douwsma en Jan Smit. Er is veel gedanst, meegezongen en er zijn vele foto’s en filmpjes gemaakt. Erg gezellig, maar het ging natuurlijk om die cheque… en die konden we na afloop bij de leider van de Poiesz uit Oudehaske ophalen. We hebben het prachtige bedrag van € 1170,- euro opgehaald! Hier kunnen we vast vele leuke dingen mee doen. Er werd al geopperd om een nieuwe bugel te kopen, of nog een keer met het festival op Schiermonnikoog mee te doen. Wij zullen er over nadenken. Meer ideeën zijn altijd welkom ;).

 
De volgende ochtend moesten we vroeg weer bij de Hichte verzamelen. Om kwart voor 8 reden we met zijn allen naar Ureterp. We werden als derde geloot, wat betekende dat we om 10.10 uur op het podium moesten spelen. Er was dus nog even tijd om rustig te acclimatiseren. Na ingespeeld te hebben, liepen we vol gezonde spanning naar het podium. We begonnen met de Fanfare en March uit het werk Let’s Celebrate, een mooi openingswerk waarin ‘lang zal ze leven’ verwerkt is. Dit speelden we omdat het Gouden Spiker Festival 20 jaar bestaat. Daarna hebben we het bekende werk, de Easy Pop Suite gepeeld. Bij ons derde werk, Irish Coffee, stonden twee muzikanten in de spotlights: Geert en Anne Bos speelden samen een prachtige solo.


Dat alle ogen op hen gericht waren, veranderde niks aan hun mooie spel. We sloten ons optreden af met Channel Two, een aanstekelijke uitsmijter. Na een welverdiend applaus moesten we ons nog even vermaken tot de prijsuitreiking. Deze vond om 13.15 uur plaats. Toen de winnaars van de derde prijs bekend werden gemaakt, werd er voor de grap al gespeculeerd wie voor ons op het podium mocht om de beker op te halen. Dit werd echter werkelijkheid toen bekend werd gemaakt dat wij de ‘sulveren spiker’, de tweede prijs, hadden gewonnen! Anne rende vol enthousiasme het podium op om onze prijs in ontvangst te nemen. Na afloop wilde iedereen de beker natuurlijk even aanraken.
Hij is echt! Het was een hele mooie dag waar we erg trots op mogen zijn.
Gisteren, zaterdag 28 maart, was het dan zover. Ons eerste concours in de reeks van twee dit jaar. 
Maanden hebben we als orkest gerepeteerd op de drie werken. 
Naast ons "inspeelwerk" Elegie van Meindert Boekel hebben we Ouverture Fantastique van Peter Benoit en Highland Village Dances gespeeld.
Met een prachtig aantal punten van 83.91 hebben we een hele mooie eerste prijs behaald. 
In de verslagen wordt er door de jury geschreven over : "zeer fraaie momenten", "pracht slot" en complimenten naar de diverse secties. 
Ook zijn er een aantal kritische noten (deze houden wij nog even voor ons zelf met het oog op het komende ONFK ;-))
Genoeg om de komende drie weken mee aan de slag te gaan om op het ONFK boven de 84 punten uit te komen die we nu hebben gekregen van de jury. Agenda

Geen evenementen

Disclaimer

Alles wat op deze site staat is eigendom van Excelsior en mag niet zonder toestemming worden gebruikt.